Werkwijze

Programma formule:

Eén dag (2 x 3 uur) tenzij anders aangegeven.

Hoe een cursus aanvragen ?

Je neemt met ons contact op via info@dialoogplus-kinderopvang.be.
Doe dit liefst per mail aangezien we tijdens de kantooruren vaak cursus geven.
Vermeld in je mail welk programma je wilt, samen met een voorkeur van datum. (welke periode, welke dagen liever niet, …)

Samen met de verantwoordelijke medewerker wordt dan een definitieve datum, prijs en locatie afgesproken.

Na akkoord zenden we je een overeenkomst in tweevoud.
Van zodra je één exemplaar van deze overeenkomst ondertekend terugzendt, wordt de vormingsopdracht definitief.
Na de vorming maakt de verantwoordelijke medewerker een factuur op.

Hoe zorg je mee voor een geslaagde vorming?

Je zorgt als aanvrager voor een geschikte locatie en voor het gevraagde materiaal.

Minimum twee weken voor aanvang bezorg je DialoogPlus-kinderopvang een plannetje met de cursuslocatie en een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent, net voor de aanvang van de cursus.