Programma voor Buitenschoolse kinderopvang (3-12j)

En nu is het genoeg! Omgaan met moeilijk gedrag bij peuters

  • Hoe ga je om met lastig peutergedrag?
  • Op welke manier kan je ongewenst gedrag vermijden?
  • Waarom worden regels overschreden?
  • Wat wil je met straffen en belonen bereiken?
  • Waar word je zelf ‘dol’ van?

In de drukte van de dagelijkse werking heb je vaak geen tijd om stil te staan bij moeilijke situaties en je spontane reacties in vraag te stellen.

Dit programma biedt een kader om ervaringen uit te wisselen over moeilijk gedrag bij peuters in een normale opvoedingssituatie.
We vertrekken vanuit de ontwikkelingspsychologie en geven concrete handvaten om om te gaan met dit gedrag.