Programma voor Buitenschoolse kinderopvang (3-12j)

Omgaan met stagiaires

Stagiaires…. telkens nieuwe gezichten en nieuwe verwachtingen. Een voortdurend spel tussen geven en nemen.
Tijdens deze dag bekijken we wat er speelt tussen drie partijen: je organisatie, de school en de stagiair.

  • Hoe kom je tot betere verhoudingen?
  • Welke verlangens en verwachtingen kunnen we op elkaar afstemmen?
  • Welk gedrag en welke gedachten versterken de band tussen tijdelijke en vaste medewerkers en zorgen voor meer voldoening

Aan de hand van getuigenissen, cases en oefenmomenten verdiepen we ons in de begeleiding van de stagiaires.