Programma voor Kinderdagverblijf/onthaalouders (0-3j)

Stilstaan bij mezelf als begeleidster

Het beroep van begeleid(st)er is een veeleisend beroep, dat de laatste decennia sterk geëvolueerd is. Er komen verwachtingen vanuit verschillende hoeken op je af. Je vraagt je soms af of je het op jouw manier wel goed doet.

Tijdens deze dag staan we stil bij de verschillende aspecten van je taak als begeleidster en hoe je die zelf ervaart. Welke verwachtingen hebben ouders, collega’s, je directie, Kind en Gezin en hoe ga je daar mee om? In hoeverre kan je jezelf zijn binnen je
job?

Ervaringsuitwisseling en reflectie op je eigen werk staan centraal.